Disclaimer

Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de auteur is het niet toegestaan artikelen van deze site zonder bronvermelding op enigerlei wijze te verspreiden.

De auteur sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via deze website is verkregen.

U kunt reageren op publicaties op deze website, mits het volgende in acht wordt genomen. De reacties dienen in begrijpelijk Nederlands te worden geschreven en moeten betrekking hebben op het artikel waarop wordt gereageerd. De inhoud van de reactie komt volledig en uitsluitend voor rekening van de schrijver en kan worden ingekort. Een reactie wordt niet geplaatst of zal worden verwijderd als deze kenmerken vertoont van racisme, discriminatie, bedreigingen, schelden, spam, reclame of als deze seksueel van aard zijn of oproepen tot haat of geweld.

Door een bijdrage te leveren aan deze website middels een reactie, stemt u in met eventueel hergebruik van (delen van) uw bijdrage in andere media zoals andere internetsites, radio, televisie, mobiele informatiedragers en geprinte media. Uw persoonlijke gegevens, die via deze website zijn ingevoerd, worden bewaard op beveiligde (web)servers en worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan het verlenen van toegang tot deze website en voor statistische doeleinden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *